Каузите
Нашата главна цел е да помагаме на хората да помагат на животните и каузите ни се фокусират върху няколко основни теми:
 
  • Осиновяване / Задомяване на животни
  • Зов за помощ за животни в беда
  • Образоване и повдигане на общата култура за отглеждането на домашни любимци