Направи дарение

 Много хора грешно смятат, че Подай лапа! е организация с финансиране и материални способности. Но всъщност ние сме една добре организирана НЕорганизация, тъй като дори не сме регистрирани като благотворителна фондация - да, въпреки това че сме на повече от десетилетие вече. 

Ние сме екип изцяло изграден от доброволци и макар, че сме постигнали доста бихме искали да имаме средствата за проекти и сътрудничества и извън онлайн пространството, създавайки и включвайки се в обществено значими проекти. 

Вашите дарения ни помагат да покрием разходите си по поддръжката на Подай лапа!, както и да финансираме проекти и да плащаме за услуги, които да подобрят работата ни, както и влиянието и достига й до хората и животните, които се нуждаят от нея. 

Подай лапа! работи по посока на промяната на културата относно благосъстоянието и хуманното отношение към животните на национално ниво.