Кучето ви е чувствително към шума? Това може да се дължи на недиагностицирана болка.
Забелязвате ли напоследък кучето ви да се страхува от шумове, които преди не са били проблем? Ново проучване съветва, преди да започнете да търсите начини за коригиране на поведението, да се уверите, че това не се дължи на основна медицинска причина.

Проучването, което бе публикувано през Февруари 2018г. в “Граници във ветеринарната наука”, изследва две групи кучета, които били отведени при човек изследващ животинското поведение породено от страх или безпокойство, предизвикани от звук. Едната група била диагностицирана като имаща някакъв вид мускулно-скелетна болка, като тазобедрена дисплазия или дегенеративно състояние на ставите. В другата група, която била контролна, кучетата нямали проблеми свързани с болка.

Физическите признаци на страх били еднакви и при двете групи, най-вече изразяващи се в треперене, трепет и криене. Също така обаче била открита и значителна разлика. Кучетата, които изпитвали болка, били склонни да станат още по-страхливи - заедно със страха от места, където са чули силен шум, те създават асоциация между страха и нови ситуации, хора и кучета.

Изследователите смятат, че когато куче, страдащо от болка, се стресне или напрегне от силен или внезапен шум, то той увеличава изпитаната болка. Това води до изучаване на връзката между силните звуци и болката, които могат лесно да се обобщят при всякакви ситуации, в които кучето се е сблъсквало с шум. Хроничната болка също може да повлияе на социалните взаимоотношения на кучето. Бързо или агресивно движение с цел да се избегне сблъсък с приближаващо куче, може да причини болка, затова и кучето може да се научи да асоциацира другите кучета с болката. Трябва да се отбележи, че кучетата “не разбират” болката. Те не могат да осмислят защо животът им е по-различен от преди, следователно безпокойството и треперенето се свързват с болка.

Също така кучетата, които са диагностицирани с болка, развиват страха си от шума по-късно отколкото контролната група. Средната възраст, при която започват да развиват страх от шум е с около четири години по-късна в сравнение с кучетата, които нямат болезнени проблеми. По тази причина, ако кучетата развият страх от шумове на по-късен етап в живота си, трябва да им се направи обстоен медицински преглед преди да помислите, че е поведенчески проблем.

Добрата новина е, че щом основните физически проблеми са правилно диагностицирани, те могат да се лекуват. Кучетата с болки получили схеми на лечение, включващи медикаменти за болките и съвети за лечение с цел да се избегне тяхното утежняване. Всички кучета от двете групи получили планове за промяна на поведението, включващи противодействие и/или намаляване чувствителността към  звуците, а повечето от тях получили и лекарства за тревожност. Възможно е лекуването на болката само по себе си да е помогнало, но е много вероятно научените асоциации и страхът от шум да продължат. За доброто на кучетата, опцията да се лекува само болката, не беше тествана. По-голямата част от кучетата и в двете групи постигнали подобрение удовлетворяващо собствениците им към момента на публикуване на научния труд. Източник: Has your dog become sensitive to noise? It could be undiagnosed pain by Linda Lombardi published in AKC

Превод: Диана Костадинова за Подай Лапа - Информационен Сборник!

Редакция: Велислава Георгиева

0 comments