А ти нарушаваш ли закона?

Българският типичен начин за отглеждане на домашни любимци, особено кучета, понякога изглежда ужасяващо. Да, става дума за животинките на къси вериги, които сравнително често получават само сух хляб и още по-често ритници.В тази статия в прости думи описваме Закона за защита на животните (ЗЗЖ) и какви действия са в противоречие с него и го нарушават. Всеки читател следва да се замисли дали не е в нарушение и да промени поведението си. Всеки запознат със Закона трябва както да се самосезира, така и да привлече вниманието на съответните власти (описани в чл. 16 от ЗЗЖ) и рапортува поведение и хора, които нарушават съответните закони, обричайки беззащитни и невинни животи на тежък живот и често мъчителна и бавна смърт.

Моля не забравяйте, както е упоменато по-долу, че спрямо ЗЗЖ (чл. 16 ал. 1) всеки гражданин или пребиваващ в България има задължението по закон да уведоми съответните власти, ако намери животно в риск или нужда или е свидетел на нехуманно и незаконно поведение спрямо животно.

Не сме задължени само заради Закона, но и заради морала и отговорността си към обществото. Ако искаме да променяме България към по-добро, трябва да започнем със собственото си поведение.

Ако изоставите животно, то вие нарушавате ЗЗЖ по член 7, ал. 10.


Изоставянето на животно, вместо намирането на нов подходящ дом, е твърде често нарушение, то е и причина за прекалено високия брой бездомни животни в България.
Кучетата и котките на улицата не са виновни за съдбата си. Трябва да знаем, че животните бягат от дома, само когато са стресирани.

Ако причинявате продължително или повтарящо се страдание на животно, вие нарушавате чл. 7, ал. 2 от ЗЗЖ, както и поне една от следващите я точки.

Причиняване на продължително и повтарящо се страдание може да се счете всяко от следните деяния:
Излагате животното си на температурни или други неприятни атмосферни влияния, включително ограничение на свободното им движение, което причинява болка, увреждане или стрес, то вие нарушавате чл. 7, ал. 2, точка 9. Вижте още чл 17, ал. 1, ал. 2 и чл. 18, чл 19 от ЗЗЖ.


Следват примери за нарушаването на този закон:

- Гледане на животно извън дома, в климатични условия, които са неблагоприятни и му причиняват страдание – например премръзване, горещина, влага и мухъл. Такива страдания водят до дълготрайни здравословни проблеми и преждевременна смърт.

- Ограничаването на движението посредством клетки и синджири, както и затворени помещения (особено такива с неблагоприятна за животното среда). Те се считат за незаконни, защото водят до стрес, емоционално страдание и често физическа болка вследствие на недостатъчно движение, което е от абсолютна важност за здравето (физическо и психическо) на всяко живо същество.

- Липса на ежедневна грижа – непредоставяне на чиста вода и храна, която да отговаря на нуждите на животното, чисто помещение за обитаване, липса на ежедневни разходки. Това са тип грижи, които по-често водят до емоционални и умствени увреждания за животните, особено кучетата. Кутретата са много по-зависими от стопаните си за подсигуряването на безопастни разходки и движение.

Не предприемете мерки за предоставяне на ветеринарномедицинска помощ при установяването на болест, нараняване, изтощение или усложнено раждане на вашето животно? Нарушавате чл. 15. Вижте още чл. 20.

Ако домашният ви любимец страда (ваше задължение е да се информирате и образовате как животните показват страдание и симптоматика за лошо здраве, както и да съблюдавате за показатели и признаци) и не го заведете на ветеринар, за да получи медицинска помощ, вие рискувате неговия живот и здраве.

Изоставите животно, непригодно за живот в "дивото" или неподготвено за живот в естествена среда, то вие нарушавате чл. 7, ал. 2, точка 14.

Изоставянето на животно, неподготвено за независим живот в "дивото" или в естествена среда, се равнява на убийство, тъй като то няма нужните умения и възможност за оцеляване в непознатата за него среда. Това важи за кучета и котки, но други примери включват: декоративни зайци, риби, влечуги, пернати и прочие.


Използвате живи животни за хранене на други животни, с изключение на тези, чиято биология го изисква, то вие нарушавате чл. 7, ал. 2, точка 11.

Типичен пример, който всява ужас във всеки здравомислещ човек, е използването на малки котенца и кученца за храненето на домашни змии. Влечугите могат да се хранят с алтернативни храни и мъртви животни, тяхната биология не изисква жива храна.

Не сте регистрирали придобито диво животно за отглеждане в домашни условия в Регионалната инспекция по околната среда и водите, в рамките на 14 дни от придобиването му. Вие сте нарушили чл. 22, ал 1.

Регистрацията на диви животни, отглеждани в домашни условия, е задължителна, за да се подсигури защитата им.

Подстрекавали сте, пропагандирали или популяризирали сте пряко или косвено за насилие над животни (както е описано в член 7 – всички алинеи), значи нарушавате чл. 7, ал. 2, точка 22.

Дали в туитър, фейсбук, на маса с приятели и т.н., ако подстрекавате или пропагандирате за насилие над животни (включително убийството на бездомни такива), то вие нарушавате Закона.

Нарушавате Закона за защита на животните, чл 12, ако не следвате точките, отредени в чл. 149, ал. 1, както и чл. 150 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Съотвеният закон (ЗВМД чл. 150) нарежда, че:
Собствениците и гледачите на животни, както и управителите на животновъдни обекти са длъжни да:

1. се грижат за животните и да не ги изоставят;
2. осигуряват на всяко животно в зависимост от вида, възрастта и породата му:
а) място за обитаване и условия, съобразени с нуждите му;
б) необходимото пространство и свобода на движение;
в) достатъчно количество храна и вода;
г) свободен достъп до местата за хранене и поене;
д) подходящ микроклимат;
е)редовно профилактично ветеринарномедицинско обслужване и незабавно лечение при заболяване или нараняване;
ж) подходящи съдове за хранене и поене, поставени по начин, който не позволява замърсяването им и намалява до минимум агресивната конкуренция между животните;
3. предприемат всички мерки за предотвратяване на бягството на животните.
(2) Гледачите на животни проверяват най-малко един път дневно състоянието им


Подминали сте животно в нужда, което е болно или наранено и не сте направили нищо, за да получи помощ, то вие сте нарушили чл. 16, ал. 1 от ЗЗД.

Спрямо чл 16, ал. 1 всеки гражданин на България (както и лица, пребиваващи в България) е лично отговорен за защитата на животните, независимо дали те са частна собственост или са безстопанствени. Спрямо този член, лице, намерило болно или наранено животно, има задължението да информира приюта за животни, съответните органи на местната власт, областната дирекция по безопасност на храните, районното полицейско управление или териториалните поделения на изпълнителната агенция по горите. Изброените органи имат задължение по чл 16, ал. 2 да съдействат за осигуряването на спешна ветеринарномедицинска помощ и настаняването на животното в приют или друг обект по ал. 6. т 1-3. От ЗЗЖ. Също вижте за задълженията на тези органи в чл. 16 ал. 2, 3, 4, 5 и 6.

Ако сте собственик на зоомагазин и не доставяте ветеринарномедицинско обслужване на животните, квалифициран персонал с експертиза и опит в отглеждането на съответните видове животни, не предоставяте здравословни условия за отглеждане на животните и/или не предоставяте информационни материали, свързани с отглеждането на животните и хуманното отношение към тях, то вие нарушавате чл. 29 от ЗЗЖ.

Според горепосочените изисквания и допълнително чл. 30, който казва, че собствениците и служителите в зоомагазин могат да бъдат само лица, завършили курс за защита и хуманно отношение към животните.

Ако причините противозаконно смърт, тежко или трайно увреждане на гръбначно животно, то вие нарушавате Закона и сте наказуем спрямо чл. 431, ал. 1 от Наказателния кодекс с лишаване от свобода до три години и с глоба от хиляда до пет хиляди лева.

Тежки и трайни увреждания, както и противозаконно довеждане до смърт на животните са чест феномен поради липса на адекватна грижа и условия за живот, както и поради човешка преднамерена жестокост.

Ако животно под ваш надзор причини увреждане на човек, то вие сте наказуем спрямо чл. 432, ал. 1 от Наказателния кодекс с лишаване от свобода до една година или с пробация и глоба. Спрямо чл. 432, ал. 2 от Наказателния кодекс когато увреждането по ал. 1 съставлява тежка или средна телесна повреда, наказанието е лишаване от свобода до три години или пробация и глоба до пет хиляди лева. Спрямо чл. 432, ал. 3 от Наказателния кодекс при причинена смърт, наказанието е лишаване от свобода до пет години и глоба до десет хиляди лева.


Трябва да наблегна на факта, че това са само малка част от законите в България спрямо животните и нашата отговорност за тяхната грижа. Всеки пребиваващ в България има задължението да е запознат със законите на държавата и да не бъде част от проблемите, ачаст от решението.

Домашните любимци не са плюшени играчки, не са аларма и камера, охраняваща двора ви, не са хоби, което можете да зарежете, когато ви писне. Те са радост и отговорност, каквито са децата. Не осиновявайте и не купувайте животни, ако смятате, че те не заслужават достоен, щастлив живот в семейство, което ги обича и което им се радва и се грижи за тях адекватно. А ако смятате, че в един момент не може да се грижите за тях така, както е редно - то направете всичко по силите си, за да ги задомите с правилното семейство.

В ''белите държави'' има закони за защита на животните и хора, които ги спазват, а нарушителите биват рапортувани, глобявани, съдени, лишавани от права да отглеждат животни. Знам, защото живея в такава държава от много години и виждам, че хората тук имат съзнание, чувство за отговорност и гледат животни само тогава, когато могат да си позволят времето, парите и грижата, която животните изискват. България никога няма да стане ''бяла държава',' докато хората не променят отношението и поведението си.

Бъдете част от промяната - спрямо Закона!

“За величието на една нация и моралния ѝ прогрес може да се съди по отношението ѝ към животните.” - Махатма Ганди


В тази статия цитирахме закони от:
Закона за защита на животните - линк
Наказателния кодекс на Република България - линк
Закона за ветеринарномедицинската дейност - линк

Автор на статията: Лиса Антонова за Подай лапа!
Редактор: Светослава Хараламбова
Стилист: Лиса Антонова

0 comments